PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

VÝPIS VÝSLEDKOV Zimné M-SR juniorov a seniorov    Miesto konania: Trenčín    Dátum konania:  15.-17.12.2006    Bazén:          krytý, 25m, 8 dráh, obrátky hladké    Meranie časov:  elekrtočasomiera Omega    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body   Por. Jun.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—–    Miškufová Petra        86    UMB    100 m M    1:06.60     631     8.                                         50 m M      30.21     637    11.       Olexa Peter            87    UMB    100 m M   

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV Zimné M-SR starších žiakov    Miesto konania: Dolný Kubín    Dátum konania:  8.-10.12.2006    Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké    Meranie časov:  elekrtočasomiera Omega    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body   Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Adamják Tomáš          92    UMB    100 m M    1:14.14     316    11.                                        400 m VS   5:15.14     336    17.                                        200 m Z    2:39.09     348    14.                                       

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV Zimné M-SR mladších žiakov    Miesto konania: Spišská Nová Ves    Dátum konania:  1.-3.12.2006    Bazén:          krytý, 25m, 8 dráh, obrátky hladké    Meranie časov:  elekrtočasomiera Omega    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body   Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Beňová Barbora         94    UMB    200 m P    3:10.41     400     8.                                        100 m VS   1:10.33     423    10.                                        400 m PP   6:15.35     377     9.                                        

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV Banskobystrický pohár 2006 medzinárodné plavecké preteky    Miesto konania: Banská Bystrica    Dátum konania:  25.-26.11.2006    Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body   Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Adamják Tomáš          92    UMB    100 m M    1:11.66     350     2.                                         50 m M      32.36     356     3.                                        200 m PP   2:48.23     321    12.    Beer

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV 6.kolo Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti žiakov kat. „B“, „C“    Miesto konania: Dolný Kubín    Dátum konania:  11.11.2006    Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body   Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Beer Richard           95    UMB    100 m VS  1:41.82      97     5.                                        200 m VS  3:26.17     125     2.                                        100 m Z   1:53.24      92     5.    Beňová

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV 6.kolo Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti žiakov kat. „A“, juniorov a seniorov    Miesto konania: Liptovský Mikuláš    Dátum konania:  11.11.2006    Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas         Body  Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Černeková Michaela     92    UMB     50 m Z     40.54     303     2.                                        200 m VS  2:49.97     309     1.                                        100 m Z   1:30.28     269     1.

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV Alpenmeeting 2006    Miesto konania: Innsbruck, Rakúsko    Dátum konania:  4.-5.11.2006    Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké    Meranie časov:  elektronické, ALGE Swim 2000    Meno                   Roč.  Oddiel  Disc.     Čas       Body    Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Beňová Barbora         1994  UMB    100 m P    1:31,84             7.                                        200 m P    3:11,54             5.                                        100 m VS   1:11,31             8.                                        200

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV 6.kolo Banskobystrický plavecký pohár 2006 2. ročník    Miesto konania: Banská Štiavnica    Dátum konania:  4.11.2006    Bazén:          krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké    Meno                  Roč.  Oddiel  Disc.       Čas       Body   Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Fedorová Adriana       98    UMB    25 m VS     19.62       0     2.                                        25 m P      23.78       0     1.    Luptáková Diana        95    UMB     50 m VS    40.13    

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV 4.kolo Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti žiakov kat. „A“, „B“, „C“, juniorov a seniorov – dlhé trate    Miesto konania: Banská Štiavnica    Dátum konania:  28.10.2006    Bazén:          krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas         Body  Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Adamják Tomáš          92    UMB    1500 m VS  21:27.20     311    4.    Beňová Barbora         94    UMB     800 m VS  11:27.44     376   

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV 5.kolo Majstrovstiev stredoslovenskej oblasti žiakov kat. „B“, „C“    Miesto konania: Handlová    Dátum konania:  21.10.2006    Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas         Body  Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    Beňová Barbora         94    UMB     400 m VS  5:44.52     343     5.                                         200 m P   3:17.78     357     3.                                         100 m PP  1:24.86     357     3.    Havetta Marcel        

Zobraziť viac