PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

... pár slov |na úvod|

... na slovenskej plaveckej mape v metropole stredoslovenského regiónu v Banskej Bystrici má sídlo Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica (športová skratka UMB). Už od svojich začiatkov sa zaoberá riešením a odstraňovaním plaveckej negramotnosti širokej verejnosti, šplhajúcej sa postupne až po úroveň štátnej reprezentácie cez nevyhnutný medzistupeň mládežníckych kategórií. Jeho členovia nie sú v bazénoch žiadnymi nováčikmi. Stihli toho už dosť – na slovenských šampionátoch si vo všetkých vekových kategóriách vyplávali spolu 155 majstrovských titulov, 174 strieborných a 190 bronzových medailí. Pravda, nie za týždeň ...

... svoju históriu začal písať 4. augusta 1995 ...

... športovej verejnosti bol tento oddiel v minulosti známejší pod názvom Plavecký klub – Banská Bystrica. Prechodom pod univerzitnú značku UMB oddiel pokračuje v rozvoji plávania v meste Banská Bystrica a budúcim pedagógom ponúka možnosť zapojiť sa do praktickej výučby plávania ako aj do vlastnej športovej prípravy. Dvadsaťpäť rokov sa buduje systém, ktorý by v dnešnej dobe obstál a umožnil tak vlastnú realizáciu jeho členov v rozvoji plaveckých športov, predovšetkým v mládežníckych kategóriách ...

... plavci UMB majú za sebou množstvo úspešných vystúpení pod novou značkou doma aj v zahraničí, pod ktorou nadviazali na predchádzajúce úspešné obdobie, keď sa „preplávali“ medzi najúspešnejšie slovenské družstvá. Vo svojej existencii zaznamenal plavecký oddiel niekoľko pozoruhodných výsledkov ...

... nesporne najväčším bola účasť Natálie Kodajovej na Olympijských hrách 1996 v Atlante (USA). Ďalším veľkým úspechom bol zisk titulu majsteriek Slovenska družstiev žien. Ženy vyhrali plaveckú ligu v roku 1995 a o rok neskôr tento titul obhájili. Petra Miškufová (účastníčka semifinále Majstrovstiev Európy juniorov vo Viedni) bola za rok 2002 vyhlásená ako najlepšia slovenská plavkyňa v kategórii juniorov v roku 2005 splnila limit pre účasť na Letnú svetovú univerziádu v tureckom Izmire a od splnenia limitu pre účasť na Majstrovstvách sveta v krátkom bazéne v čínskom Šanghaji v roku 2006 ju delilo len 33 stotín sekundy. Michal Adamec bol v roku 2004 účastníkom Majstrovstiev Európy juniorov v diaľkovom plávaní. Pod týmito úspechmi je „rukopis“ trénera Milana Záborského, ktorý v rokoch 1993 – 1997 pôsobil aj ako reprezentačný tréner juniorov Slovenska. Jeho rukami prešli mnohí plavci, 21 reprezentantov Slovenska (prevažne v juniorských kategóriách) ...

images

… okrem domácich podujatí tento oddiel dobre obstál aj na významných mítingoch v Nemecku, Rakúsku, Chorvátsku, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, Monaku, Belgicku, Taliansku, Bosne a Hercegovine, Česku, ale aj v Austrálii… keď k termínu 31.12.2019 eviduje spolu 312 zlatých, 341 strieborných a 319 bronzových medailí …

… plavecký oddiel vo svojich aktivitách podporuje aj telesne postihnutých športovcov …

… výsledkom je účasť Jána Rumla na Majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnili v roku 2006 v meste Durban v Juhoafrickej republike. Ján Ruml skončil v konkurencii 550 plavcov zo 49 štátov celého sveta na výbornom 12. a 20. mieste. Jeho športový rast ho predurčil k účasti aj na Majstrovstvách sveta juniorov IWAS v New Jersey (USA) v roku 2008, kde zaznamenal prenikavý úspech ziskom 4 titulov Majstra sveta !!!

… tento plavecký oddiel bol zakladateľom, výhradným organizátorom a usporiadateľom prvých piatich ročníkov ešte aj dnes populárnej „24 hodinovky“…

… medzinárodné plavecké preteky „Banskobystrický pohár“ si upevňujú svoju pozíciu nielen v Európe, ale už aj v celom plaveckom svete …

… aj súčasnosť ukazuje, že v tomto klube vyrastajú nádeje slovenského plávania …

… športovci tohto plaveckého oddielu zaznamenávajú pozoruhodné výsledky doma aj v zahraničí, jeho plavci sú pravidelne oceňovaní na vyhlasovaní najúspešnejších športovcov mesta Banská Bystrica.

… činnosť tohto plaveckého oddielu v spolupráci s mestom, so Strednou športovou školou a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici sú prísľubom do budúcnosti, dlhodobo prináša spoločensky prospešné a pre spoločnosť veľmi efektívne a potrebné využitie voľného času …

… funkcionári a tréneri plaveckého oddielu UMB ponúkajú svoj čas, skúsenosti a schopnosti pri rozvoji plávania našej mládeže … príďte medzi nás !

Z histórie nášho |oddielu|