PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Kontakt

Názov: Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Športová skratka: UMB

Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31917321

DIČ: 2021076442

Banka: Tatra banka Banská Bystrica

IBAN: SK64 1100 0000 0026 6613 0003

Registrácia: 

Ministerstvo vnútra SR, číslo spisu: VVS/1-900/90-10510, dátum registrácie: 4.8.1995