PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Pokyny – letný plavecký kemp 2020

Každý účastník dostane zadarmo tričko k podujatiu. Doprava: Zabezpečuje si každý účastník individuálne, rodičom odporúčame vzájomne sa dohodnúť medzi sebou (do jedného auta vziať viacej detí). Zraz na parkovisku areálu Strednej odbornej školy lesníckej, Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín v stredu augusta 2020 v čase 14:30 – 15:00 hod. Odchod vo štvrtok 27. augusta 2020 o 14:00 hod. Ubytovanie: Turistická

BB cup 2020

Darujte nám 2%

Vážení priatelia, naše dane sa odvádzajú štátu. Ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatených daní vo forme 2% (nejde o daň naviac) za rok 2019 neskončí v štátnom rozpočte. Môžu ich poukázať pre niektorého z konkrétnych príjemcov tak, ako to umožňuje zákon. Tieto podmienky spĺňa aj náš Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela

Hore