PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

VÝPIS VÝSLEDKOV Jarná cena Žiliny 2009    Miesto konania: Žilina    Dátum konania:  20.-22.3.2009    Bazén:          krytý, 50m, 8 dráh, obrátky hladké    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.      Čas        Por.    Body    –––––––––––––––––—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––    Balážová Marianna      95    UMB     100m P     1:39.41     15.     298    Banský Patrik          96    UMB     200m P     3:27.90      7.     238                                         100m P     1:35.31     13.     245   

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV Banskobystrický plavecký pohár 2009 2.kolo, 5.ročník    Miesto konania: Banská Štiavnica    Dátum konania:  28.02.2009    Bazén:          krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.      Čas       Body   Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––-––    Antalec Lukáš          98    UMB     50 m P    diskv.                                                      50 m VS     44.98     103     7.                                        100 m VS   1:49.52      76     6.                                        100 m

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV Cena Popradu v plávaní 2009 – XIV.ročník Memoriál Filipa Lutza – II.ročník    Miesto konania: Poprad    Dátum konania:  14.-15.02.2009    Bazén:          krytý, 50m, 8 dráh, obrátky hladké    Meranie časov:  elektročasomiera Omega    Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.      Čas        Body   Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––-––    Macková Daniela        94    UMB    100 m Z    1:24.08     348     10.                                        400 m VS   5:28.32     406      7.

Zobraziť viac

VÝPIS VÝSLEDKOV Banskobystrický plavecký pohár 2009 1.kolo, 5.ročník Miesto konania: Banská Štiavnica Dátum konania:  07.02.2009 Bazén:          krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.      Čas        Body   Por.    –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––-––    Adamják Tomáš          92   UMB      200 m VS   2:20.31     389     1.                                         100 m Z    1:14.26     313     2.                                          50 m M      30.97     398     3.

Zobraziť viac