PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20061125_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Banskobystrický pohár 2006

medzinárodné plavecké preteky

   Miesto konania: Banská Bystrica

   Dátum konania:  25.-26.11.2006

   Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body   Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Adamják Tomáš          92    UMB    100 m M    1:11.66     350     2.

                                        50 m M      32.36     356     3.

                                       200 m PP   2:48.23     321    12.

   Beer Richard           95    UMB     50 m Z      48.37     118     2.

                                        50 m VS     41.48     135     4.

   Beňová Barbora         94    UMB    100 m VS   1:11.43     403     2.

                                        50 m VS     31.94     434     2.

                                       200 m PP   2:54.39     402     4.

   Černeková Michaela     92    UMB    100 m VS   1:15.35     344     2.

                                        50 m VS     33.86     364     2.

                                       200 m PP   3:10.91     307     6.

   Češíková Barbora       92    UMB    100 m M    1:12.38     492     1.

                                        50 m M      32.55     509     1.

                                       200 m PP   2:38.40     537     2.

   Fedorová Adriana       98    UMB     50 m P      51.85     199     3.

                                        50 m Z      56.87     109     4.

                                        50 m VS     43.61     170     4.

   Fichna Peter N         95    UMB     50 m P    1:06.68      64     5.

                                        50 m VS   1:21.46      17     8.

   Havetta Marcel         97    UMB     50 m P      47.78     174     1.

                                        50 m Z      49.21     112     3.

                                        50 m VS     38.39     170     2.

   Kontúr Jakub           94    UMB    100 m P    1:31.57     256     1.

                                        50 m P      41.10     274     1.

                                       200 m PP   3:08.66     227     5.

   Košinová Annamária     96    UMB     50 m P      47.52     258     2.

                                        50 m Z      42.62     261     1.

                                        50 m VS     36.90     281     1.

   Kováčová Ingrid        95    UMB    100 m VS   1:11.25     406     2.

                                        50 m VS     32.63     407     2.

                                       200 m PP   3:03.15     347     4.

   Leško Matej            94    UMB    100 m VS   1:14.18     250     2.

                                        50 m VS     33.48     256     2.

                                       200 m PP   3:04.76     242     4.

   Luptáková Diana        95    UMB     50 m P      52.35     193     4.

                                        50 m Z      49.81     163     3.

                                        50 m VS     39.99     221     3.

   Macková Michaela       93    UMB    100 m P    1:34.02     337     2.

                                        50 m P      43.32     341     2.

                                       200 m PP   3:14.11     292    10.

   Majtánová Michaela     94    UMB    100 m Z    1:17.89     418     1.

                                        50 m Z      37.04     397     1.

                                       200 m PP   2:44.53     479     3.

                                       400 m VS   5:00.07     519     3.

   Markovič Martin N      94    UMB     50 m P      53.76     122     3.

                                        50 m Z      51.18      99     4.

                                        50 m VS     44.71     107     5.

   Miškufová Petra        86    UMB    100 m M    1:08.17     589     1.

                                        50 m M      30.14     641     1.

   Nutterová Michaela     94    UMB     50 m P      46.72     272     1.

                                        50 m Z      45.11     220     2.

                                        50 m VS     38.75     243     2.

   Olexa Peter            87    UMB    100 m VS     55.43     601     2.

                                        50 m VS     24.96     619     2.

                                       200 m PP   2:21.45     540     2.

   Pavlík Ján             89    UMB    100 m M    1:02.95     517     1.

                                        50 m M      28.88     501     1.

                                       200 m PP   2:21.25     542     3.

                                       400 m VS   4:22.74     580     1.

   Perešíni Martin        95    UMB    100 m P    1:31.95     253     2.

                                        50 m P      42.98     240     3.

                                       200 m PP   3:01.28     256     3.

   Petruška Michal        94    UMB     50 m Z      45.42     142     1.

                                        50 m VS     41.46     135     3.

   Roupcová Lucia         95    UMB    100 m M    1:28.63     268     1.

                                        50 m M      37.76     326     1.

                                       200 m PP   3:04.09     342     5.

   Sedmák Jakub N         99    UMB     50 m VS     57.81      49     7.

   Slivka Pater N         95    UMB     50 m P    1:03.10      75     4.

                                        50 m Z    1:04.73      49     6.

                                        50 m VS     56.85      52     6.

   Slosiarová Natália N   96    UMB     50 m P    1:06.61      93     6.

   Snopko Erik N          96    UMB     50 m P    1:06.70      64     6.

   Snopková Dajana N      95    UMB     50 m P      57.61     145     5.

                                        50 m Z    1:07.39      66     5.

                                        50 m VS   1:01.97      59     5.

   Števčinová Katarína    93    UMB    100 m VS   1:10.35     422     3.

                                        50 m VS     32.14     426     4.

                                       200 m PP   3:03.52     345     6.

   Vilant Jakub N         95    UMB     50 m P      49.86     153     2.

                                        50 m Z      53.44      87     5.

                                        50 m VS     36.26     202     1.