PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Plavecký BANSKÁ BYSTRICA CUP sa ani v roku 2024 neuskutoční

Banskobystrický pohár, jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku býval zaradený do kalendárov svetovej ako aj európskej strešnej plaveckej organizácie. Naposledy sa uskutočnil v roku 2019.

Organizátorom z Plaveckého oddielu Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica sa podujatie v roku 2020 nepodarilo zorganizovať ani na tri pokusy. Všetko bolo zo strany organizátorov pripravené do detailov.

Mali padať rekordy, avšak zasiahla „vyššia moc“ v podobe epidémie koronavírusu COVID-19. A neuskutočnilo sa ani v roku 2021 z rovnakých dôvodov. Neistá epidemická situácia, neustále sa meniace opatrenia obmedzujúce počet účastníkov nemali šancu na úspech ani v roku 2022.

Žiaľ, rovnaký osud čakal tento renomovaný plavecký festival aj v roku 2023. Po pandémii koronavírusu prišla ďalšia rana „pod pás“ v podobe enormných zvýšení cien energií a rekordnej inflácie prakticky vo všetkých odvetviach. Toto všetko ovplyvnilo aj chod plaveckých klubov, ktoré boli nútené obmedzovať svoju činnosť.

„ Filozofiou podujatia BANSKÁ BYSTRICA CUP je predstavovať na Slovensku európske ale aj svetové hviezdy plávania, ktoré by boli vzorom pre našu mládež a zároveň lákadlom pre širokú verejnosť. V histórii pretekov sme evidovali prihlášky pretekárov už z 33 krajín celého sveta. Privítali sme takú elitnú plaveckú spoločnosť, aká sa v slovenských bazénoch bežne nestretávala. V Banskej Bystrici sme predstavili troch olympijských víťazov, najrýchlejšiu ženu planéty, majstrov sveta a Európy, bojovalo sa o účasť na Olympijské hry, Majstrovstvá sveta, svetovú Univerziádu, Majstrovstvá Európy – úspešne,“ 

hovorí Milan Záborský, manažér a riaditeľ pretekov.Zľava Milan Záborský, riaditeľ pretekov BB Cup a Ivan Šulek, prezident SPF

Zľava Milan Záborský, riaditeľ pretekov BB Cup a Ivan Šulek, prezident SPF

Ceny nielen energií, kolabujúce firmy, ktoré sa snažia vôbec prežiť, nedávajú záruky na naplnenie rozpočtu podujatia takého významu a už získaného kreditu ani v roku 2024. Sponzori sa ani náhodou nehrnú. Dotácia zo Slovenskej plaveckej federácie by nám nepokryla náklady ani na prenájom bazéna,“

pokračuje Záborský.

„Banskobystrický plavecký míting dokázal svoju životaschopnosť a v tomto trende sme chceli pokračovať. Latka je postavená mimoriadne vysoko. Nechceme a nebudeme usporadúvať preteky len aby boli a dostať ich na úroveň tzv. púťových pretekov. Snáď sa nám ešte niekedy podarí reštart nášho podujatia, ktoré malo svoje miesto medzi poprednými podujatiami európskeho formátu,“

dodáva na záver riaditeľ pretekov.