PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Plavecký BANSKÁ BYSTRICA CUP sa neuskutoční ani v roku 2023

Banskobystrický pohár, jeden z najväčších plaveckých mítingov na Slovensku býval zaradený do kalendárov svetovej ako aj európskej strešnej plaveckej organizácie. Naposledy sa uskutočnil v roku 2019.

Organizátorom z Plaveckého oddielu Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica sa podujatie v roku 2020 nepodarilo zorganizovať ani na tri pokusy. Všetko bolo zo strany organizátorov pripravené do detailov. Mali padať rekordy, avšak zasiahla „vyššia moc“ v podobe epidémie koronavírusu COVID-19.A neuskutočnilo sa ani v roku 2021 z rovnakých dôvodov. Neistá epidemická situácia, neustále sa meniace opatrenia obmedzujúce počet účastníkov nemali šancu na úspech ani v roku 2022.

Žiaľ, rovnaký osud čaká tento renomovaný plavecký festival aj v roku 2023. Po pandémii koronavírusu prišla ďalšia rana „pod pás“ v podobe enormných zvýšení cien energií a rekordnej inflácie prakticky vo všetkých odvetviach. „Rastúce ceny nielen energií, kolabujúce firmy, ktoré sa snažia vôbec prežiť, nedávajú záruky na naplnenie rozpočtu podujatia takéhoto významu a už získaného kreditu. Sponzori sa ani náhodou nehrnú. Dotácia zo Slovenskej plaveckej federácie by nám nepokryla náklady ani na prenájom bazéna. V dôsledku výpadku podielových daní bolo mesto Banská Bystrica nútené pristúpiť k pozastaveniu všetkých dotačných schém do kultúry, športu, sociálnych oblastí…“ povedal manažér a riaditeľ podujatia Milan Záborský.

Zvýšenie cien energií znova negatívne ovplyvňuje aj chod plaveckých klubov. Kluby sú nútené z dôvodu nárastu cien za prenájom obmedzovať svoju činnosť. Niektoré bazény na Slovensku už zastavili svoju prevádzku (napr. plaváreň vo Svite, ale aj bazén UMB v Banskej Bystrici), alebo ju obmedzili  (napr. v Dolnom Kubíne). Pre vysoké účty za energie sa znižuje kvalita poskytovaných služieb. Znižuje sa teplota vody a ovzdušia, zvyšujú sa ceny vstupného. Nekoncepčná štátna politika, negatívne legislatívne dopady nepostačujú ani na zabezpečenie elementárnych funkcií miest a samospráv. Mestá a obce sú nútené pristupovať k radikálnym úsporným opatreniam ako aj k zvyšovaniu daní ale aj poplatkov.

„Filozofiou podujatia BANSKÁ BYSTRICA CUP je predstavovať na Slovensku európske ale aj svetové hviezdy plávania, ktoré by boli vzorom pre našu mládež a zároveň lákadlom pre širokú verejnosť. V histórii pretekov sme evidovali prihlášky pretekárov už z 33 krajín celého sveta. Privítali sme takú elitnú plaveckú spoločnosť, aká sa v slovenských bazénoch bežne nestretávala. V Banskej Bystrici sme predstavili troch olympijských víťazov, najrýchlejšiu ženu planéty, majstrov sveta a Európy, bojovalo sa o účasť na Olympijské hry, Majstrovstvá sveta, svetovú Univerziádu, Majstrovstvá Európy – úspešne.“  pokračuje Záborský.

„Banskobystrický plavecký míting dokázal svoju životaschopnosť a v tomto trende by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti. Latka je postavená mimoriadne vysoko. Nechceme a nebudeme usporadúvať preteky len aby boli a dostať ich na úroveň tzv. púťových pretekov. Snáď sa nám ešte niekedy podarí reštart nášho podujatia, ktoré malo svoje miesto medzi poprednými podujatiami európskeho formátu.“ dodáva na záver Milan Záborský.

Zdroj: Tlačová správa Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica

Hore