PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Aj vďaka Vám dokážeme byť úspešní….
…ďakujeme!!!

Nezaplatíte ani cent ! Poukázaním 2 % z Vašich daní
nášmu plaveckému oddielu pomôžete deťom
v ich plaveckom rozvoji !

Manuál

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov – fyzické osoby

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby