PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Hľadáme nové talenty plávania

Úspešný plavecký oddiel UMB Banská Bystrica hľadá nové talenty

Máte doma malý plavecký talent? Skúste mu poskytnúť možnosť rozvíjať jeho plavecké zručnosti v radoch bystrického Plaveckého oddielu UMB.

Členovia Plaveckého oddielu Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica nie sú v bazéne žiadnymi nováčikmi. Tento ambiciózny plavecký oddiel už 28 rokov vychováva plavcov, ktorí od mládežníckych kategórií dosahujú výborné výsledky nielen v domácich ale aj v zahraničných bazénoch. Vo všetkých vekových kategóriách vyplávali už množstvo medailí.

Aby sa z banskobystrického plávania po dvoch rokoch nútenej prestávky spôsobenej covidom nevytratila kvalita, musí sa tento plavecký klub náležite starať aj o svoju budúcnosť, preto hľadá nové talenty plávania.

Práve tento plavecký oddiel ponúka deťom ročníkov narodenia 2012 a mladším, ktoré majú záujem zdokonaliť sa v plávaní výber do prípravky. Podmienkou je zaplávanie 25 metrov aspoň jedným plaveckým spôsobom. Každé dieťa si sebou prinesie plavky, plaveckú čiapku a uterák. Tréningy sa budú uskutočňovať v utorok a vo štvrtok od 16:00 do 17:00 hod. počas 3 mesiacov (do konca tohto kalendárneho roka).

Po absolvovaní prípravného kurzu bude možné pokračovať v ďalšej športovej príprave. Prípadné ďalšie informácie získate na telefónnom čísle 0903 504 713 a niečo viac o klube sa dozviete aj na stránke www.poumb.sk