PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Hľadáme nové talenty plávania

Úspešný plavecký oddiel UMB Banská Bystrica hľadá nové talenty

Máte doma malý plavecký talent? Skúste mu poskytnúť možnosť rozvíjať jeho plavecké zručnosti v radoch bystrického Plaveckého oddielu UMB.

Členovia Plaveckého oddielu Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica nie sú v bazéne žiadnymi nováčikmi. Tento ambiciózny plavecký oddiel už 27 rokov vychováva plavcov, ktorí od mládežníckych kategórií dosahujú výborné výsledky nielen v domácich ale aj v zahraničných bazénoch. Vo všetkých vekových kategóriách vyplávali už množstvo medailí.

Aby sa z banskobystrického plávania po nikým nezavinenej „odstávke“ bazénov na celom Slovensku spôsobenej covidom nevytratila kvalita, musí sa tento plavecký klub náležite starať aj o svoju budúcnosť, preto po dvoch rokoch nútenej prestávky hľadá nové talenty plávania.

„Aj vaše dieťa sa môže stať úspešným športovcom v jednom z telesne najkomplexnejších a najzdravších športov. Môže sa výrazne zdokonaliť v plávaní, alebo postupne to dotiahnuť aj na umiestnenia na stupňoch víťazov,“ hovorí Milan Záborský, predseda a hlavný tréner PO UMB Banská Bystrica.

Práve tento plavecký oddiel ponúka deťom ročníkov narodenia 2012 a mladším, ktoré majú záujem zdokonaliť sa v plávaní výber do prípravky. Podmienkou je zaplávanie 25 metrov aspoň jedným plaveckým spôsobom. Tréningy sa budú uskutočňovať 2 x týždenne (v pondelok a vo štvrtok od 16:00 do 17:00 hod.) počas 3 mesiacov (do konca tohto kalendárneho roka).

Po absolvovaní prípravného kurzu bude možné pokračovať v ďalšej športovej príprave. Prípadné ďalšie informácie získate na telefónnom čísle 0903 504 713 a niečo viac o klube aj na stránke www.poumb.sk

Hore