PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20090320_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Jarná cena Žiliny 2009

   Miesto konania: Žilina

   Dátum konania:  20.-22.3.2009

   Bazén:          krytý, 50m, 8 dráh, obrátky hladké

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.      Čas        Por.    Body

   –––––––––––––––––—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––

   Balážová Marianna      95    UMB     100m P     1:39.41     15.     298

   Banský Patrik          96    UMB     200m P     3:27.90      7.     238

                                        100m P     1:35.31     13.     245

   Brozman Andrej         97    UMB      50m VS      34.57     12.     240

                                        200m P     3:33.41      3.     220

                                        100m P     1:35.40      3.     244

   Hrušková Lucia         98    UMB     100m P     1:38.38      7.     307

   Kováčová Ingrid        95    UMB      50m VS      31.69     16.     446

                                        100m Z     1:26.11     14.     325

                                         50m Z       40.52     17.     330

                                        200m VS    2:40.10     18.     378

   Markovič Martin        94    UMB      50m VS      29.23     61.     397

                                        200m P     2:56.63     15.     388

                                         50m Z       35.42     23.     346

                                        100m P     1:22.08     24.     383

   Očenáš Daniel          97    UMB     200m P     3:53.44      6.     168

                                        100m P     1:52.95      8.     147