PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Milan Záborský (1962) predseda a hlavný tréner Plaveckého oddielu UMB Banská Bystrica, manažér a riaditeľ prestížnych medzinárodných plaveckých pretekov „Banská Bystrica Cup“ Športové vzdelanie Telovýchovná škola SÚV ČSZTV Bratislava (1983-1986): ukončenie: záverečné skúšky s diplomovou prácou Národné športové centrum Bratislava odborné semináre: Výživa a šport, praktická aplikácia doplnkov výživy (2004) Individuálna príprava svetovej plavkyne – Martina

Zobraziť viac

Športové vzdelanie: 1991 – získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti Inštruktor plávania dojčiat a batoliat 1996 – udelená akreditácia Ministerstva školstva SR na vykonávanie vzdelávaniaodborníkov v športe na vzdelávaciu aktivitu Plávanie dojčiat a batoliat 1996 – kvalifikácia trénera III. triedy v plávaní – od r. 2010 je to II. kvalifikačný stupeňTrénerská prax: kurzy plávania dojčiat a batoliat

Zobraziť viac