PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Profesijný športový profil Milan Záborský

Milan Záborský (1962) predseda a hlavný tréner Plaveckého oddielu UMB Banská Bystrica, manažér a riaditeľ prestížnych medzinárodných plaveckých pretekov „Banská Bystrica Cup“

Športové vzdelanie

 • Telovýchovná škola SÚV ČSZTV Bratislava (1983-1986):
  • ukončenie: záverečné skúšky s diplomovou prácou
 • Národné športové centrum Bratislava odborné semináre:
  • Výživa a šport, praktická aplikácia doplnkov výživy (2004)
  • Individuálna príprava svetovej plavkyne – Martina Moravcová (2005)
  • Monitorovanie fyziologických, biochemických, imunologických a psychologických
  • parametrov pri tréningovom zaťažení vo vrcholovom športe
  • Manažment a marketing v športe
  • Antidoping
  • ukončenie: certifikáty
 • Katedra Telovýchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica:
  • Medzinárodná vedecká konferencia: Plávanie 2012
 • Národné športové centrum a Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
  • Konferencia: Športový tréning mládeže dnes (2015)
 • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici
  • Medzinárodná konferencia: Významné medzinárodné športové podujatia 2016 z pohľadu športovej diplomacie

Trénerské aktivity

V športovej sfére pôsobí od roku 1971. Bol aktívnym plavcom a vodným pólistom.

Trénerská prax: Plavecký oddiel TJ ZŤS Martin, Plavecký oddiel TJ Slovan Karlovy Vary, TJ Dukla Banská Bystrica, Plavecký klub Banská Bystrica, od roku 2003 Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica (hlavný tréner).

Jeho trénerská prax nesie rukopis 20 reprezentantov Slovenska (prevažne v juniorských kategóriách). V rokoch 1993 až 1997 reprezentačný tréner juniorov Slovenska.

Športové ocenenia

Bronzová plaketa“ Slovenskej plaveckej federácie za rozvoj plaveckých športov (1999)
„Strieborná plaketa“ Slovenskej plaveckej federácie za dlhodobú prácu v plaveckom
hnutí (2002)
Zlatá plaketa“ Slovenskej plaveckej federácie za celoživotnú prácu (2011)

Ocenenie primátora Mesta Banská Bystrica za vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu na Mládežníckej olympiáde 2012 v Durhame, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Titul „Najlepší športovec mesta Banská Bystrica za rok 2012“ v kategórii – tréneri, funkcionári, novinári za šírenie dobrého mena mesta Banská Bystrica v oblasti športu.

Najväčšie trénerské úspechy

Natália Kodajová – účastníčka letných Olympijských hier v Atlante/USA (1996)
Petra Miškufová – bola vyhlásená ako najlepšia juniorka Slovenska za rok 2002
Ján Ruml (telesne postihnutý športovec) – získal 4 tituly Majstra sveta juniorov. IWAS v New Jersey/USA (2008)

Funkcionárske aktivity

 • dlhoročný člen Výkonného výboru Slovenského plaveckého zväzu
 • 2008 až 2016 člen Rady Slovenskej plaveckej federácie, podpredseda Slovenského plaveckého zväzu a predseda Komisie vrcholového športu a mládeže
 • od roku 2004 predseda Krajského plaveckého združenia Banská Bystrica

Rozhodcovská prax:

 • je vlastníkom licencie rozhodcu plávania III. kvalifikačného stupňa