PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Športový profil trénerky Janky Potančokovej

Športové vzdelanie:

 • 1991 – získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti Inštruktor plávania dojčiat a batoliat
 • 1996 – udelená akreditácia Ministerstva školstva SR na vykonávanie vzdelávania
  odborníkov v športe na vzdelávaciu aktivitu Plávanie dojčiat a batoliat
 • 1996 – kvalifikácia trénera III. triedy v plávaní – od r. 2010 je to II. kvalifikačný stupeň
  Trénerská prax:
 • kurzy plávania dojčiat a batoliat
 • kurzy plávania pre deti 3 – 6 r.
 • kurzy plávania – prípravka pre deti MŠ v Banskej Bystrici
 • kurzy plávania pre deti z denného rehabilitačného sanatória STADETORE, spojené
  s rehabilitačnými cvičeniami
 • vzdelávacie kurzy pre inštruktorov plávania dojčiat a batoliat
 • v PO UMB Banská Bystrica pôsobí ako trénerka výkonnostného plávania žiakov
  a prípravných zdokonaľovacích kurzov plávania detí
  Rozhodcovská prax:
 • je vlastníkom licencie rozhodcu plávania III. kvalifikačného stupňa