PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Aj vďaka Vám dokážeme byť úspešní….…ďakujeme!!! Nezaplatíte ani cent ! Poukázaním 2 % z Vašich danínášmu plaveckému oddielu pomôžete deťomv ich plaveckom rozvoji ! Manuál Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov – fyzické osoby Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby

Zobraziť viac

Tréningy budú od pondelka 5. februára 2024 pokračovať v krytej plavárni UMB nasledovne: ■ 1. tréningová skupina v pondelok až štvrtok od 15:00 hod. do 17:00 hod., v piatok od 15:00 do 16:00 hod. ■ 2. tréningová skupina v pondelok až piatok vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. ■ 3. tréningová skupina v pondelok až štvrtok vždy od 16:00

Zobraziť viac