PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20090404_vypis2

Výpis výsledkov

Veľkonočné plavecké preteky 2009

VIII.ročník

   Miesto konania: Žiar nad Hronom

   Dátum konania:  04.04.2009

   Bazén:          krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.      Čas       Body   Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––-––

   Antalec Lukáš          98    UMB    100m P     1:50.91     141     9.

                                        50m Z       55.06      77     9.

                                        50m VS      44.22     108    12.

                                        50m P       51.16     139     9.

                                       100m VS    1:44.75      87    11.

   Banský Filip           98    UMB    100m P     1:44.04     171     4.

                                        50m Z       53.80      82     8.

                                        50m VS      43.26     116    10.

                                        50m P       47.93     170     4.

                                       100m VS    1:41.45      96     9.

   Banský Patrik          96    UMB    100m P     1:33.33     237     3.

                                        50m Z       41.45     181     4.

                                        50m M       42.22     157     5.

                                        50m P       41.95     253     2.

                                       100m VS    1:19.82     197     6.

   Beracková Michaela     99    UMB    100m P     2:04.26     142    10.

                                        50m VS      43.29     166     3.

                                        50m P       53.27     179     4.

                                       100m VS    1:40.66     141     4.

   Brozman Andrej         97    UMB    100m P     1:38.39     202     2.

                                        50m VS      35.18     215     3.

                                        50m M       46.13     120     6.

                                        50m P       43.68     224     2.

                                       100m VS    1:20.46     192     2.

   Dučová Vladislava      99    UMB     50m Z       59.60      91    11.

                                        50m VS      49.58     110     9.

                                        50m P     1:00.30     124    13.

                                       100m VS    2:01.75      79     9.

   Fedorová Adriana       98    UMB    100m P     diskv.              

                                        50m Z       45.06     210     9.

                                        50m M       49.50     137     9.

                                       100m Z     1:39.07     195     5.

                                        50m P       49.15     229     7.

   Ficka Patrik           0     UMB     50m Z     1:02.28      53     8.

                                        50m VS      59.96      43    12.

                                       100m Z     2:16.86      50     2.

   Gajdošová Kristína     98    UMB    100m P     1:56.49     173    17.

                                        50m P       54.01     172    17.

   Halabuk Michal         96    UMB    100m P     1:43.47     174     5.

                                        50m Z       49.13     108     7.

                                       100m Z     1:45.60     109     4.

                                        50m P       48.01     169     6.

                                        50m Z       50.36     101     8.

                                        50m VS      37.08     184    12.

                                        50m P     diskv.              

                                       100m VS    1:28.30     145    12.

   Hrušková Lucia         98    UMB    100m P     1:36.33     306     3.

                                        50m Z       52.58     132    15.

                                        50m M       48.22     148     8.

                                        50m P       43.87     322     2.

   Ivančáková Jaroslava   96    UMB    100m P     1:46.25     228     9.

                                        50m Z     1:02.66      78    10.

                                        50m P       47.48     254     6.

                                       100m VS    diskv.              

   Kielarová Viktória     99    UMB     50m Z       55.83     110     7.

                                        50m VS      49.38     112     8.

                                        50m P       55.57     158     8.

   Kotelešová Martina     98    UMB    100m P     1:55.88     175    16.

                                        50m Z       59.45      91    18.

                                        50m VS      51.58      98    22.

                                        50m P       54.55     167    18.

   Kováčová Ingrid        95    UMB     50m Z       37.08     378     2.

                                        50m VS      30.90     457     3.

                                        50m M       36.25     350     3.

                                       100m Z     1:21.06     356     2.

                                       100m VS    1:13.00     370     3.

   Kováčová Timea         0     UMB    100m P     1:51.97     195     2.

                                        50m VS      55.18      80    14.

                                        50m P       53.21     180     3.

   Kučerová Kristína      99    UMB     50m P     1:03.03     108    15.

   Máčadi Marek           98    UMB    100m P     1:51.48     139    10.

                                        50m Z     diskv.              

                                        50m M     diskv.              

                                       100m Z     diskv.              

                                       100m VS    diskv.              

   Medveďová Michaela     99    UMB    100m P     1:45.73     231     1.

                                        50m Z       45.43     205     1.

                                        50m M       49.53     137     1.

                                        50m P       49.82     219     1.

                                       100m VS    1:27.50     215     1.

   Mesároš Michal         99    UMB    100m P     1:50.62     142     3.

                                        50m VS      47.36      88     6.

                                        50m P       52.45     129     2.

   Necpálová Katarína     99    UMB    100m P     1:58.50     164     6.

                                        50m VS      53.32      89    12.

                                        50m P       55.26     161     7.

                                       100m VS    2:03.36      76    10.

   Pikulová Dominika      98    UMB    100m P     1:45.97     230     8.

                                        50m VS      46.27     136    17.

                                        50m P       49.84     219     8.

   Roupcová Lucia         95    UMB    100m P     1:33.59     333     3.

                                        50m M       35.51     372     2.

                                        50m P       42.22     361     3.

                                       100m VS    1:13.38     364     4.

   Spišiaková Kristína    98    UMB    100m P     1:52.18     193    14.

                                        50m VS      42.08     181    13.

                                       100m Z     1:49.47     144     7.

                                       100m VS    1:36.12     162    11.

   Škvarková Alexandra    97    UMB    100m P     1:53.95     185    15.

                                        50m VS      42.21     179    14.

                                       100m Z     1:45.26     163     6.

                                       100m VS    1:39.64     145    12.

   Šufliarska Dorota      97    UMB    100m P     1:46.85     224    10.

                                        50m VS      42.39     177    15.

                                       100m Z     1:53.27     130     8.

                                       100m VS    1:42.97     131    13.

   Šuleková Viktória      99    UMB     50m Z       47.66     178     2.

                                        50m VS      41.99     182     2.

                                       100m Z     1:43.63     170     1.

                                       100m VS    1:35.36     166     3.

   Valenščak Ivan         99    UMB     50m Z       53.75      83     4.

                                        50m VS      47.41      88     7.

                                        50m P       55.81     107     4.

                                       100m VS    1:46.40      83     5.

   Villant Jakub          95    UMB    100m P     1:26.35     300     1.

                                        50m VS      30.62     327     3.

                                        50m M       34.23     295     2.

                                       100m VS    1:08.27     314     2.

   Vrbová Eva             96    UMB     50m Z       59.51      91     9.

                                        50m VS      51.99      96    11.

                                        50m P     diskv.              

                                       100m VS    1:59.05      85     9.