PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20081212_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Zimné M-SR mladších žiakov 2008

   Miesto konania: Nové Zámky

   Dátum konania:  12.-14.12.2008

   Bazén:          25m, 6 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektronická časomiera Omega

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas     Body  Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––

   Košinová Annamária    1996  UMB       50m VS     32.50  412   15.

                                        100m VS   1:09.34  442    8.

                                        200m VS   2:27.46  475    4.

                                        400m VS   5:07.76  482    2.

                                        800m VS  10:46.69  453    6.