PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20081205_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Zimné M-SR starších žiakov 2008

   Miesto konania: Handlová

   Dátum konania:  5.-7.12.2008

   Bazén:          25m, 6 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektronická časomiera Omega

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas     Body  Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––

   Leško Matej           1994  UMB      100m VS   1:06.29  352   17.

                                        200m VS   2:23.22  375    8.

                                        400m VS   5:05.42  369    7.

                                       1500m VS  19:40.66  403    5.

                                        200m Z    2:46.04  306   10.

                                        200m PP   2:45.21  339   11.

   Markovič Martin       1994  UMB       50m VS     29.40  379   11.

                                        100m VS   1:06.26  352   16.

                                        100m Z    1:14.70  321    7.

                                        200m Z    2:38.37  353    6.

                                        100m P    1:20.52  378    6.

                                        200m P    2:52.53  392    6.

   Havettová Veronika     1995  UMB     100m P    1:29.93  385   15.

                                        200m P    3:15.36  371   12.

                                        100m M    1:29.94  257   14.

                                        200m PP   3:05.99  332   21.

   Kováčová Ingrid        1995  UMB      50m VS     30.37  505    6.

                                        100m VS   1:08.34  461    9.

                                        200m VS   2:34.43  413   12.

                                        100m Z    1:20.12  385   10.

                                        100m M    1:22.34  334    8.

   Macková Daniela        1994  UMB     200m VS   2:31.26  440    9.

                                        400m VS   5:10.98  467    7.

                                        800m VS  10:48.24  449    6.

                                        100m Z    1:19.09  400    9.

                                        200m Z    2:49.56  400    7.

                                        400m PP   6:04.80  412    3.

   Majtánová Michaela     1994  UMB      50m VS     30.05  522    3.

                                        100m VS   1:04.84  540    3.

                                        200m VS   2:16.39  600    1.

                                        400m VS   4:43.61  616    1.

                                        800m VS   9:41.92  621    1.

                                        200m PP   2:37.50  547    2.

   Roupcová Lucia         1995  UMB     200m P    3:15.72  369   13.

                                        100m M    1:21.81  341    6.

                                        200m M    3:05.69  309    4.

                                        200m PP   3:01.85  355   18.

   UMB Banská Bystrica    1994  UMB     4x50m VS  2:03.54  509    3.

     Kováčová I.     30.22

     Roupcová L.     32.93

     Macková D.      31.31

     Majtánová M.    29.08

   UMB Banská Bystrica    1994  UMB     4x50m PP  2:21.30  464    4.

     Macková D.      36.58

     Majtánová M.    39.49

     Roupcová L.     35.31

     Kováčová I.     29.92