PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20081018_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Štiavnický kahanec 2008

28. ročník

   Miesto konania: Banská Štiavnica

   Dátum konania:  18.-19.10.2008

   Bazén:          25m, 5 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektronická časomiera Omega

   Meno                   Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Por.    Body

   –––––––––––––––––—–––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––——

   Balážová Marianna      1995  UMB      50m VS      37.85     16.     261

                                        100m P     1:39.90      8.     281

                                         50m Z       45.60     11.     213

   Gašperan Jozef         1984  UMB      50m VS      28.05     11.     437

                                        100m P     1:16.82      4.     435

                                        100m PP    1:13.06     11.     388

   Havetta Marcel         1997  UMB      50m VS      36.36     20.     200

                                        100m P     1:37.03      8.     216

   Havettová Veronika     1995  UMB     100m P     1:32.09      4.     359

                                        100m M     1:31.73      4.     242

                                        100m PP    1:28.74     17.     312

                                         50m P       42.28      6.     367

                                         50m M       40.78     17.     259

   Kováčová Ingrid        1995  UMB     100m VS    1:09.70      8.     435

                                        100m Z     1:23.63      7.     338

                                         50m M       37.62     12.     330

   Košinová Annamária     1996  UMB     100m VS    1:09.22      4.     444

                                         50m P       43.97      5.     326

                                        100m Z     1:22.61      5.     351

   Majtánová Michaela     1994  UMB     100m VS    1:03.63      1.     571

                                        100m VS    1:04.21      7.fin  556

                                         50m P       39.84      4.     439

                                         50m M       33.56      4.     465

   Markovič Martin        1994  UMB     100m VS    1:07.38     disk.

                                         50m P       39.90      3.     300

                                        100m Z     1:15.82     disk.

   Villant Jakub          1995  UMB     100m VS    1:08.86      8.     314

                                         50m P       42.21     disk.

                                         50m M       36.21      7.     254

   Števčinová Katarína    1993  UMB     100m VS    1:07.76      8.     473

                                         50m P       42.40      9.     364

                                         50m M       35.50      9.     393