PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20081004_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Banskobystrický plavecký pohár 2008

3.kolo, 4.ročník

   Miesto konania: Rimavská Sobota

   Dátum konania:  4.10.2008

   Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektročasomiera Omega

   Meno, č.disc., disciplína         Čas       Por. Body

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––

   ADAMJÁK, Tomáš, 1992

       1    100m motýlik             1:08.02    1.   410

       7    100m znak                1:11.18    1.   371

      11    100m polohové preteky    1:12.97    1.   390

      14    100m voľný spôsob        1:02.74    1.   415

      16     50m motýlik               31.30    1.   394

      24    200m voľný spôsob        2:17.20    1.   427

   ANTALEC, Michal, 1998

       3     50m prsia                 55.93   11.   109

   BALÁŽOVÁ, Marianna, 1995

       4     50m prsia                 44.47    7.   315

      10     50m voľný spôsob          37.09   10.   277

      13    100m voľný spôsob        1:21.70   12.   270

      19    100m prsia               1:43.73    8.   251

      23    200m voľný spôsob        3:07.31   11.   232

   BANSKÝ, Filip N, 1998

       3     50m prsia                 50.15    7.   151

       9     50m voľný spôsob          59.15   17.    47

      20    100m prsia               1:54.25    5.   132

   BANSKÝ, Patrik, 1996

       3     50m prsia                 45.84    6.   198

       9     50m voľný spôsob          43.69    8.   116

      14    100m voľný spôsob        1:42.24   10.    95

      20    100m prsia               1:42.10    5.   185

      22     50m znak                  49.53    4.   110

   BOBÁKOVÁ, Nadja, 1998

       4     50m prsia                 58.23   19.   140

      10     50m voľný spôsob          48.96   19.   121

      21     50m znak                  53.89    6.   129

   DUČOVÁ, Vladislava, 1999

       4     50m prsia                 55.63   15.   161

      10     50m voľný spôsob          48.45   16.   124

   FEDOROVÁ, Adriana, 1998

       8    100m znak                1:38.65    4.   206

      12    100m polohové preteky    1:39.23    6.   223

      13    100m voľný spôsob        1:30.93    6.   196

      15     50m motýlik               53.16    5.   117

      23    200m voľný spôsob        3:26.99    8.   172

   FICKA, Patrik N, 2000

       5     25m voľný spôsob          29.06    8.    37

      18     25m prsia                 33.58    6.    50

   HALABUK, Michal N, 1996

       3     50m prsia                 51.63   10.   138

       9     50m voľný spôsob          47.28   10.    91

      20    100m prsia               1:54.16    7.   133

   HAVETTA, Marcel, 1997

       3     50m prsia                 43.05    4.   239

      11    100m polohové preteky    1:33.82    4.   183

      14    100m voľný spôsob        1:26.12    7.   160

      16     50m motýlik               46.00    3.   124

      20    100m prsia               1:37.17    3.   215

      24    200m voľný spôsob        3:10.94    4.   158

   HAVETTOVÁ, Veronika, 1995

       2    100m motýlik             1:30.51    5.   252

       4     50m prsia                 40.96    3.   404

      12    100m polohové preteky    1:27.01    9.   331

      15     50m motýlik               39.21    6.   292

      19    100m prsia               1:30.27    4.   381

      21     50m znak                  44.45    8.   230

   HAZUCHA, Michal, 1996

       3     50m prsia                 51.43    9.   140

       9     50m voľný spôsob          43.78    9.   115

      14    100m voľný spôsob        1:36.29    9.   115

      20    100m prsia               1:57.76    9.   121

      22     50m znak                1:01.48    5.    58

   HRUŠKOVÁ, Lucia, 1998

       4     50m prsia                 46.56    3.   275

      10     50m voľný spôsob          46.82   14.   138

      13    100m voľný spôsob        1:52.04   16.   105

      19    100m prsia               1:46.20    4.   234

   IVANČÁKOVÁ, Jaroslava N, 1996

       4     50m prsia                 53.18   17.   184

      19    100m prsia               1:53.62   10.   191

   KOVÁČOVÁ, Ingrid, 1995

       8    100m znak                1:21.01    5.   372

      10     50m voľný spôsob          30.81    3.   484

      12    100m polohové preteky    1:19.73    4.   430

      13    100m voľný spôsob        1:09.53    5.   438

      15     50m motýlik               37.50    5.   333

      21     50m znak                  38.10    5.   365

   KOVÁČOVÁ, Timea, 2000

       6     25m voľný spôsob          28.95   12.    56

      17     25m prsia                 26.03    4.   160

   KOŠINOVÁ, Annamária, 1996

       2    100m motýlik             1:22.32    1.   335

       8    100m znak                1:20.98    1.   373

      12    100m polohové preteky    1:22.73    2.   385

      13    100m voľný spôsob        1:09.32    1.   442

      15     50m motýlik               37.37    2.   337

      23    200m voľný spôsob        2:32.81    1.   426

   KREMSEROVÁ, Barbora, 1998

       8    100m znak                2:00.79    6.   112

      10     50m voľný spôsob          48.78   18.   122

      13    100m voľný spôsob        1:49.46   13.   112

      21     50m znak                  54.89    7.   122

   KÖTELEŠOVÁ, Martina N, 1998

       4     50m prsia               1:03.45   22.   109

   LEŠKO, Matej, 1994

       1    100m motýlik             1:18.63    3.   266

       7    100m znak                1:19.49    4.   266

       9     50m voľný spôsob          30.33    4.   345

      11    100m polohové preteky    1:18.93    3.   308

      14    100m voľný spôsob        1:06.60    3.   347

      24    200m voľný spôsob        2:27.69    2.   342

   MACKOVÁ, Daniela, 1994

       2    100m motýlik             1:27.65    4.   277

       8    100m znak                1:18.32    3.   412

      12    100m polohové preteky    1:21.25    6.   407

      13    100m voľný spôsob        1:10.79    7.   415

      21     50m znak                  37.16    3.   394

      23    200m voľný spôsob        2:31.18    4.   440

   MAJTÁNOVÁ, Michaela, 1994

       2    100m motýlik             1:17.89    1.   395

      10     50m voľný spôsob          30.40    2.   504

      13    100m voľný spôsob        1:05.68    1.   520

      15     50m motýlik               34.18    2.   440

      19    100m prsia               1:26.59    3.   432

      23    200m voľný spôsob        2:20.10    1.   553

   MARKOVIČ, Martin, 1994

       7    100m znak                1:14.44    2.   324

       9     50m voľný spôsob          29.77    3.   365

      11    100m polohové preteky    1:17.45    2.   326

      14    100m voľný spôsob        1:08.11    4.   324

      20    100m prsia               1:26.30    4.   307

      22     50m znak                  35.86    2.   290

      24    200m voľný spôsob        2:33.12    4.   307

   MEDVEĎOVÁ, Michaela, 1999

       4     50m prsia                 48.96    5.   236

      12    100m polohové preteky    1:45.28    8.   187

      13    100m voľný spôsob        1:41.03   12.   143

      19    100m prsia               1:52.01    9.   199

   MÁČADI, Marek, 1998

       3     50m prsia                 51.13    8.   143

       9     50m voľný spôsob          44.46   11.   110

      11    100m polohové preteky    1:43.82    8.   135

      14    100m voľný spôsob        1:34.99    6.   120

      20    100m prsia               1:55.19    7.   129

      22     50m znak                  50.97    7.   101

   OČENÁŠ, Daniel, 1997

       3     50m prsia                 51.12    8.   143

       9     50m voľný spôsob          47.98   11.    87

      14    100m voľný spôsob        1:48.39   11.    80

      20    100m prsia               1:56.01    8.   126

   ROUPCOVÁ, Lucia, 1995

       4     50m prsia                 41.55    4.   387

      10     50m voľný spôsob          33.01    8.   394

      15     50m motýlik               35.14    3.   405

      19    100m prsia               1:31.35    5.   368

   SPIŠIAKOVÁ, Kristína, 1998

       4     50m prsia                 50.26   10.   218

      10     50m voľný spôsob          42.12   10.   189

      13    100m voľný spôsob        1:35.52   10.   169

      19    100m prsia               1:49.36    7.   214

      23    200m voľný spôsob        3:34.86   10.   153

   VILLANT, Jakub, 1995

       1    100m motýlik             1:20.79    4.   245

      11    100m polohové preteky    1:20.13    4.   294

      14    100m voľný spôsob        1:09.74    5.   302

      16     50m motýlik               36.49    3.   249

      20    100m prsia               1:34.29    5.   235

      24    200m voľný spôsob        2:34.03    5.   301

   VRBOVÁ, Eva, 1996

       4     50m prsia                 52.26   15.   194

      19    100m prsia               1:54.31   11.   188

   VRBOVÁ, Júlia, 1998

       4     50m prsia                 50.21    9.   219

      10     50m voľný spôsob          48.18   15.   127

      19    100m prsia               1:52.68   10.   195

   ŠTEVČINOVÁ, Katarína, 1993

       2    100m motýlik             1:22.07    2.   338

       4     50m prsia                 42.50    1.   361

      10     50m voľný spôsob          30.80    2.   484

      12    100m polohové preteky    1:20.19    2.   423

      13    100m voľný spôsob        1:08.37    2.   461

      15     50m motýlik               35.23    1.   402

      23    200m voľný spôsob        2:32.30    1.   431

   ŠULEKOVÁ, Viktória, 1999

       4     50m prsia                 57.40   18.   147

      10     50m voľný spôsob          46.75   12.   139

      13    100m voľný spôsob        1:49.60   14.   112

      23    200m voľný spôsob        4:11.17   11.    96