PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20080830_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Štúrovské stovky 2008

30. ročník

   Miesto konania: Štúrovo

   Dátum konania:  30.8.2008

   Bazén:          50m, otvorený, 8 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektronická časomiera Omega

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body  Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––——

   Balážová Marianna      95    UMB    100 m P    1:44.70     262    25.

                                       100 m Z    diskv.              

                                       100 m VS   1:24.63     259    25.

   Havetta Marcel         97    UMB    100 m P    1:38.56     227     5.

                                       100 m Z    diskv.              

                                       100 m VS   1:22.96     197    10.

   Havettová Veronika     95    UMB    100 m P    1:34.36     358    12.

                                       100 m Z    1:36.50     243    23.

                                       100 m M    1:32.35     243    15.

                                       100 m VS   1:23.52     270    24.

   Košinová Annamária     96    UMB    100 m P    1:38.53     314     8.

                                       100 m Z    1:30.45     296    11.

                                       100 m M    1:26.02     301     4.

                                       100 m VS   1:15.08     372     6.

   Kováčová Ingrid        95    UMB    100 m P    1:40.09     300    20.

                                       100 m Z    1:27.18     330    12.

                                       100 m M    1:32.99     238    17.

                                       100 m VS   1:15.47     366    14.

   Macková Daniela        94    UMB    100 m P    1:38.08     319    12.

                                       100 m Z    1:23.00     383     7.

                                       100 m M    1:33.56     233    12.

                                       100 m VS   1:15.23     370    11.

   Majtánová Michaela     94    UMB    100 m P    1:31.00     399     6.

                                       100 m Z    1:22.73     387     6.

                                       100 m M    1:22.00     347     8.

                                       100 m VS   1:08.18     497     4.

   Markovič Martin        94    UMB    100 m P    1:28.25     316     9.

                                       100 m Z    1:21.18     293     8.

                                       100 m M    1:29.21     195     8.

                                       100 m VS   1:07.68     363     7.

   Roupcová Lucia         95    UMB    100 m P    1:35.19     349    16.

                                       100 m Z    1:35.19     254    22.

                                       100 m M    1:26.04     300     9.

                                       100 m VS   1:16.98     345    15.

   Števčinová Katarína    93    UMB    100 m P    1:37.34     326    13.

                                       100 m Z    1:29.09     309    12.

                                       100 m M    1:24.40     318     6.

                                       100 m VS   1:09.07     478     5.

   Villant Jakub          95    UMB    100 m P    1:34.34     259     8.

                                       100 m Z    1:31.90     202     7.

                                       100 m M    1:25.03     225     7.

                                       100 m VS   1:12.32     297     6.