PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20080614_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Pohár karlovarského Vřídla

30. ročník

   Miesto konania: Karlove Vary, CZE

   Dátum konania:  14.6.2008

   Bazén:          otvorený, 50m, 6 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektronická časomiera Omega

   Meno                  Roč.  Oddiel  Disc.      Čas         Body   Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––-–––––

   Adamják Tomáš          92    UMB    100 VS     1:04,06            22.

                                       100 Z      1:16,85            12.

                                       100 M      1:12,32            12.

                                       200 PP     2:44,90            19.

   Kontúr Jakub           94    UMB    200 P      3:02,60             2.

                                       100 VS     1:06,60             5.

                                       100 M      1:13,10             1.

                                       100 P      1:24,28             2.

                                       200 PP     2:46,68             2.

   Leško Matej            94    UMB    100 VS     1:11,97            12.

                                       100 Z      1:25,04             9.

                                       200 VS     2:35,98             8.

   Markovič Martin        94    UMB    100 VS     1:08,30             7.

                                       100 Z      1:20,96             7.

                                       100 M      1:33,72             9.

                                       100 P      1:30,49             7.

   Villant Jakub          95    UMB    100 VS     1:10,98            11.

                                       100 M      1:26,49             7.

                                       200 VZ     2:38,87             9.

                                       100 P      1:38,41            16.

   Perešíni Martin        95    UMB    200 P      3:11,35             4.

                                       100 VS     1:08,10             6.

                                       200VS      2:29,56             6.

                                       100 P      1:29,16             5.

                                       200 PP     2:55,84             7.

   Macková Daniela        94    UMB    200 P      3:19,98             6.

                                       100 Z      1:21,51             3.

                                       200 VS     2:34,52             3.

                                       200 PP     2:55,31             3.

   Števčinová Katarína    93    UMB    100 VS     1:06,23             4.

                                       100 M      1:19,47             7.

                                       200 VS     2:29,15             3.

                                       200 PP     2:53,09             9.

   Majtánová Michaela     94    UMB    100 VS     1:05,14             1.

                                       100 M      1:17,51             2.

                                       200 VS     2:23,41             1.

                                       100 P      1:29,67             3.

                                       200 PP     2:49,07             1.

   Kováčová Ingrid        95    UMB    100 VS     1:09,66             5.

                                       100 Z      1:26,58             8.

                                       100 M      1:26,83             9.

                                       200 VS     2:38,46             7.

   Košinová Annamária     96    UMB    100 VS     1:11,96             1.

                                       100 Z      1:25,63             3.

                                       100 M      1:27,86             2.

                                       100 P      1:37,02             6.