PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20080328_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Jarná cena Žiliny 2008

medzinárodné preteky, VI.ročník

   Miesto konania: Žilina

   Dátum konania:  28.-30.3.2008

   Bazén:          krytý, 50m, 8 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektročasomiera Omega

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body   Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––

   Košinová Annamária     96    UMB    400 m PP   6:17.36     390     3.

   Macková Daniela        94    UMB    400 m PP   6:23.69     371     8.

   Majtánová Michaela     94    UMB    800 m VS  10:06.77     566    11.

   Števčinová Katarína    93    UMB    800 m VS  10:53.82     452    22.