PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20080223_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Veľká cena Opavy 2008

   Miesto konania: Opava, CZE

   Dátum konania:  23.-24.2.2008

   Bazén:          krytý, 25m, obrátky hladké

     Meno                Roč.  Por.    Disc.    Čas          Dátum

     ––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––

     KONTÚR Jakub        94    9.m     100 VS   1:05,89 OR   23.02.2008

                               8.m     100 PP   1:13,66 OR   23.02.2008

                               7.m      50 VS   0:28,95 OR   24.02.2008

                               5.m     100 P    1:21,75      24.02.2008

     LEŠKO Matej         94   13.m     100 VS   1:09,64 OR   23.02.2008

                              15.m     100 PP   1:21,75 OR   23.02.2008

                               8.m     100 Z    1:21,94 OR   23.02.2008

                              16.m      50 VS   0:31,60 OR   24.02.2008

                              15.m     100 P    1:31,44 OR   24.02.2008

     MARKOVIČ Martin     94   14.m     100 V    1:10,32 OR   23.02.2008

                               7.m     100 Z    1:21,92 OR   23.02.2008

                              17.m      50 VS   0:31,75      24.02.2008

                              14.m     100 P    1:31,43 OR   24.02.2008

     PEREŠÍNI Martin     95   11.m     100 VS   1:07,61      23.02.2008

                              14.m     100 PP   1:17,84 OR   23.02.2008

                               9.m      50 VS   0:30,09 OR   24.02.2008

                              10.m     100 P    1:25,62      24.02.2008

     ČEŠÍKOVÁ Barbora    92    3.m     100 VS   1:04,19      23.02.2008

                               1.m-r.  100 PP   1:12,44      23.02.2008

                               6.m     100 Z    1:14,13 OR   23.02.2008

                               2.m      50 VS   0:28,93      24.02.2008

                               1.m-f.  100 PP   1:11,73 OR   24.02.2008

                               3.m     100 P    1:22,85 OR   24.02.2008

     ŠTEVČINOVÁ Katarína 93    6.m     100 VS   1:05,86 OR   23.02.2008

                              10.m     100 PP   1:17,48 OR   23.02.2008

                               7.m      50 VZ   0:30,53 OR   24.02.2008

                              15.m     100 P    1:33,30 OR   24.02.2008

     BEŇOVÁ Barbora      94   12.m     100 VS   1:10,13      23.02.2008

                              disk.    100 PP   1:20,76      23.02.2008

                               9.m     100 M    1:22,14 OR   23.02.2008

                              13.m      50 VS   0:32,16      24.02.2008

                              12.m     100 P    1:32,17      24.02.2008

     MACKOVÁ Daniela     94   16.m     100 VS   1:11,14 OR   23.02.2008

                               2.m     100 Z    1:17,49 OR   23.02.2008

                              18.m      50 VS   0:32,58 OR   24.02.2008

                               9.m     100 P    1:31,10 OR   24.02.2008

     MAJTANOVÁ Michaela  94    1.m     100 VS   1:02,64      23.02.2008

                               1.m-r.  100 PP   1:13,99 OR   23.02.2008

                               2.m     100 M    1:13,87 OR   23.02.2008

                               1.m      50 VS   0:29,25      24.02.2008

                               1.m-f.  100 PP   1:13,20 OR   24.02.2008

                               3.m     100 P    1:25,02 OR   24.02.2008

     KOVÁČOVÁ Ingrid     95    7.m     100 VS   1:09,07      23.02.2008

                               6.m-r.  100 PP   1:19,65 OR   23.02.2008

                               8.m     100 M    1:21,95 OR   23.02.2008

                               7.m      50 VS   0:31,17 OR   24.02.2008

                               6.m-f.  100 PP   1:18,73 OR   24.02.2008

     ROUPCOVÁ Lucia      95   11.m     100 PP   1:21,25 OR   23.02.2008

                               4.m     100 M    1:19,63      23.02.2008

                              17.m      50 VS   0:32,49 OR   24.02.2008

                              disk.    100 P    1:29,17 OR   24.02.2008

     KOŠINOVÁ Annamária  96    8.m      50 VS   0:33,82 OR   23.02.2008

                               6.m      50 Z    0:39,56 OR   23.02.2008

                               6.m      50 M    0:38,36 OR   23.02.2008

                               5.m     100 VS   1:12,03 OR   24.02.2008

                               8.m       50 P   0:44,38 OR   24.02.2008