PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20071215_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Vianočné plavecké preteky 2007

   Miesto konania: Žiar nad Hronom

   Dátum konania:  15.12.2007

   Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body   Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––––

   Beňová Barbora         94    UMB     50 m M    0:35.33     398     5.

                                        50 m Z    0:40.98     293    13.

                                       100 m Z    1:24.49     328     6.

   Bobáková Nadja         98    UMB     50 m P    1:04.44     103    21.

                                        50 m VS   1:01.54      60    29.

   Fedorová Adriana       98    UMB     50 m M    0:56.75      96    20.

                                        50 m Z    0:52.55     139    24.

                                       100 m P    1:55.60     181    18.

                                       100 m VS   1:37.70     157    18.

   Havetta Marcel         97    UMB     50 m M    0:48.58     105    21.

                                        50 m P    0:47.55     177    15.

                                       100 m P    1:41.00     191    11.

                                        50 m VS   0:38.83     164    25.

   Havettová Veronika     95    UMB     50 m M    0:40.03     274    12.

                                        50 m Z    0:43.28     249    17.

                                        50 m P    0:40.02     432     2.

                                       100 m P    1:26.54     432     2.

   Košinová Annamária     96    UMB     50 m M    0:39.22     291     9.

                                        50 m Z    0:40.70     299    11.

                                        50 m P    0:47.09     265    14.

                                       100 m P    1:39.50     284    12.

   Kováčová Ingrid        95    UMB     50 m M    0:36.56     359     6.

                                        50 m Z    0:38.00     368     5.

                                        50 m VS   0:31.57     449     3.

                                       100 m VS   1:12.29     389     4.

   Leško Matej            94    UMB     50 m M    0:39.50     196    11.

                                        50 m Z    0:39.82     211     6.

                                        50 m P    0:46.58     188    13.

                                        50 m VS   0:34.13     242    13.

   Macková Daniela        94    UMB     50 m M    0:39.77     279    10.

                                        50 m Z    0:37.21     392     3.

                                       100 m Z    1:20.25     383     3.

                                        50 m VS   0:33.14     388     7.

                                       100 m VS   1:13.76     366     5.

   Markovič Martin        94    UMB    100 m Z    1:25.97     210     4.

                                       100 m P    1:31.60     256     7.

                                        50 m VS   0:30.53     338     5.

                                       100 m VS   1:11.80     276     6.

   Perešíni Martin        95    UMB     50 m M    0:36.25     253     6.

                                       100 m P    1:25.61     314     4.

                                        50 m VS   0:30.59     336     7.

                                       100 m VS   1:10.39     293     3.

   Roupcová Lucia         95    UMB     50 m M    0:35.18     403     4.

                                        50 m Z    0:40.21     310     9.

                                        50 m P    0:42.17     369     5.

                                       100 m P    1:30.53     377     3.

                                        50 m VS   0:32.73     403     6.

   Števčinová Katarína    93    UMB     50 m M    0:33.89     451     2.

                                        50 m Z    0:38.07     366     6.

                                       100 m Z    1:24.80     324     7.

                                        50 m P    0:43.72     331     7.

                                       100 m P    1:33.52     342     5.

   Villant Jakub          95    UMB     50 m M    0:39.18     201    10.

                                        50 m Z    0:45.71     139    13.

                                        50 m P    0:45.64     200    10.

                                       100 m VS   1:16.77     226    10.