PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20071214_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Zimné majstrovstvá Slovenska juniorov a seniorov 2007

   Miesto konania: Trenčín

   Dátum konania:  14.-16.12.2007

   Bazén:          krytý, 25m, 8 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektronická časomiera Omega

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas      Body  Por.

   –––––––––––––––––—–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—-––

   Adamják Tomáš         92    UMB        50m Z    0:21.58  386   33.

                                         100m M    1:07.92  412   24.

                                        1500m VS  19:50.60  393   14.

   Češíková Barbora      92    UMB       100m M    1:12.35  493    9.

                                         100m PP   1:13.56  548   13.

                                          50m M    0:31.83  545    9.

                                         200m VS   2:16.17  603    7.

                                          50m VS   0:29.00  580   11.

                                         100m P    1:23.33  484   17.

                                         100m VS   1:02.47  604    7.

                                          50m P    0:37.94  508   12.

   Gašperan Jozef        84    UMB       100m P    1:13.50  496   29.

                                          50m P    0:33.01  530   24.

   Majtánová Michaela    94    UMB       100m M    1:13.39  472   11.

                                        1500m VS  18:33.37  634    3.

                                         200m VS   2:17.45  586    9.

                                          50m VS   0:29.16  571   14.

                                         400m VS   4:45.04  606    6.

                                         100m VS   1:02.36  607    6.

                                         800m VS   9:43.77  615    4.

   Števčinová Katarína   93    UMB      1500m VS  20:16.61  486    7.