PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20071118_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Memoriál Kiss Géza 2007

medzinárodné plavecké preteky

   Miesto konania: Salgótarján, HUN

   Dátum konania:  18.11.2007

   Bazén:          krytý, 25m, obrátky hladké

   Meranie časov:  ručné

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.      Čas        Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Beňová Barbora         94    UMB     50 m VS    0:33,16      6.

                                       100 m P     1:30,63      2.

                                        50 m Z     0:42,18     10.

   Češíková Barbora       92    UMB     50 m VS    0:29,59      1.

                                       100 m P     1:25,48      1.

                                        50 m Z     0:35,88      1.

                                       100 m M     1:12,88      1.

   Fedorová Adriana       98    UMB     50 m VS    0:41,44      7.

                                       100 m P     1:53,24      6.

   Havetta Marcel         97    UMB     50 m VS    0:38,95      9.

                                       100 m P     1:43,41      7.

   Havettová Veronika     95    UMB     50 m VS    0:38,45     21.

                                       100 m P     1:31,18      3.

   Kontúr Jakub           94    UMB     50 m VS    0:30,46      2.

                                       100 m P     1:26,44      2.

   Košinová Annamária     96    UMB     50 m VS    0:35,60      6.

                                        50 m Z     0:40,84      3.

                                       800 m VS   11:41,20      5.

   Kováčová Ingrid        95    UMB     50 m VS    0:31,82      4.

                                        50 m Z     0:38,64      3.

                                       800 m VS   11:52,43      8.

   Macková Daniela        94    UMB     50 m VS    0:34,46     12.

                                        50 m Z     0:38,92      4.

                                       800 m VS   10:49,53      3.

   Majtánová Michaela     94    UMB     50 m VS    0:29,62      1.

                                       100 m M     1:16,88      1.

                                       800 m VS   10:00,70      1.

   Markovič Martin        94    UMB     50 m VS    0:31,80      6.

                                       800 m VS   12:24,40      8.

   Perešíni Martin        95    UMB     50 m VS    0:31,07      4.

                                        50 m Z     0:39,71      3.

   Roupcová Lucia         95    UMB    100 m P     1:33,28      6.

                                       100 m M     1:24,48      4.

   Števčinová Katarína    93    UMB     50 m VS    0:31,70      3.

                                       800 m VS   10:55,33      4.

   Villant Jakub          95    UMB     50 m VS    0:34,52      9.

                                       800 m VS   11:35,87      7.