PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20071013_vypis2

VÝPIS VÝSLEDKOV

Štiavnický kahanec 2007

medzinárodné plavecké preteky

   Miesto konania: Banská Štiavnica

   Dátum konania:  13.-14.10.2007

   Bazén:          krytý, 25m, obrátky hladké, 5 dráh

   Meranie časov:  elektročasomiera Omega

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas         Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Beňová Barbora         94    UMB     50 m P    0:42,83      6.

                                       100 m M    1:23,88      6.

                                       100 m VS   1:11,63     14.

   Kontúr Jakub           94    UMB     50 m P    0:38,26      6.

                                       100 m M    1:20,19      5.

                                       100 m VS   1:09,68     11.

   Košinová Annamária     96    UMB    100 m VS   1:19,04     12.

                                        50 m Z    0:43,81     15.

                                        50 m P    0:48,30      9.

   Markovič Martin        94    UMB    100 m VS   1:16,52     17.

                                        50 m P    0:45,03     11.

                                        50 m Z    0:40,53     12.

   Števčinová Katarína    93    UMB    100 m VS   1:07,65      3.

                                       100 m M    1:27,04     10.

                                        50 m Z    0:38,94     10.

   Villant Jakub          95    UMB    100 m VS   1:18,52      7.

                                        50 m Z    0:46,43     10.

                                        50 m P    0:45,73      3.