PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20070609_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Pohár karlovarského Vřídla 2007

29.ročník

   Miesto konania: Karlove Vary, CZE

   Dátum konania:  9.6.2007

   Bazén:          otvorený, 50m, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektročasomiera

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body   Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Adamják Tomáš          92    UMB    100 m VS   1:05,17    407     21.

                                       100 m Z    1:16,34    353     17.

                                       100 m M    1:10,71    392      8.

                                       200 m PP   2:42,29    392     19.

   Leško Matej            94    UMB    100 m VS   1:11,55    308     14.

                                       100 m Z    1:28,28    228      5.

                                       200 m VS   2:33,89    326      7.

                                       200 m PP   3:02,16    277     10.

   Markovič Martin        94    UMB    100 m VS   1:20,94    212     28.

                                       100 m P    1:41,77    207     15.

   Villant Jalub          95    UMB    100 m VS   1:12,35    209      9.

                                       100 m Z    1:43,69    141      8.

                                       100 m P    1:48,27    172      7.

   Perešíni Martin        95    UMB    100 m VS   1:10,48    322      2.

                                       100 m Z    1:28,74    224      3.

                                       100 m M    1:33,37    170      2.

                                       100 m P    1:35,04    254      2.

   Racková Michaela       93    UMB    100 m Z    1:09,40    471      5.

                                       100 m M    1:15,20    451      2.

                                       200 m VS   2:30,04    478      2.

                                       200 m PP   2:55,33    421      4.

   Majtánová Michaela     94    UMB    100 m VS   1:05,86    552      2.

                                       200 m VS   2:21,22    573      1.

                                       200 m PP   2:45,82    498      2.

   Nutterová Michaela     94    UMB    100 m VS   1:22,35    282     14.

                                       100 m P    1:42,02    284     12.

   Ľuptáková Diana        95    UMB    100 m VS   1:27,51    235      8.

                                       100 m P    1:54,70    199     10.

   Roupcová Lucia         95    UMB    100 m VS   1:18,61    324      5.

                                       100 m M    1:27,99    281      2.

                                       100 m P    1:35,57    345      2.

   Fedorová Adriana       98    UMB    100 m VS   1:35,94    178      9.

                                       100 m Z    1:55,98    140      7.

                                       100 m P    1:52,00    214      5.