PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20070219_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Trojstretnutie FliPo – UMB – FRA

   Miesto konania: Brezno

   Dátum konania:  19.-20.2.2007

   Bazén:          krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké

   Meno               Roč. Oddiel  Disc.        Čas       Body  Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Adamják Tomáš       92  UMB    50 m VS       0:28.66   409   4.

                                  50 m Z        0:32.48   390   1.

                                 100 m VS       1:05.51   364   2.

                                 100 m Z        1:13.54   336   2.

   Macková Michaela    93  UMB    50 m P        0:44.51   314   3.

                                 100 m PP       1:30.19   297   3.

                                 100 m P        1:36.50   311   2.

                                 200 m VS       2:59.32   263   5.

   Pavlík Ján          89  UMB    50 m VS       0:26.32   528   1.

                                  50 m M        0:29.17   487   1.

                                 100 m PP       1:07.57   491   1.

                                 200 m VS       2:07.82   527   1.

   Racková Michaela    93  UMB    50 m VS       0:31.86   437   1.

                                  50 m M        0:33.70   459   2.

                                 100 m VS       1:08.13   465   1.

                                 200 m VS       2:29.80   452   1.

   Černeková Michaela  92  UMB    50 m VS       0:33.95   361   4.

                                  50 m Z        0:39.91   317   3.

                                 100 m VS       1:15.36   343   2.

                                 100 m Z        1:23.93   334   2.

                                 200 m VS       2:45.60   335   3.

   Češíková Barbora    92  UMB    50 m M        0:32.57   508   1.

                                  50 m Z        0:35.14   465   1.

                                  50 m P        0:38.07   502   1.

                                 100 m PP       1:15.03   516   1.

                                 100 m P        1:24.10   471   1.

   Števčinová Katarína 93  UMB    50 m VS       0:32.43   415   2.

                                 200 m VS       2:39.76   373   2.