PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20061007_vypis2

VÝPIS VÝSLEDKOV

Olympiáda partnerských miest 2006

   Miesto konania: Bátonyterenye, Maďarsko

   Dátum konania:  7.10.2006

   Bazén:          krytý, 25m, obrátky hladké

   Meno                       Roč.      Disc.          Čas   

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Barbora Češíková            92        50 m VS       0:30,02

                                         50 m P        0:39,36

                                         50 m Z        0:36,94

                                         50 m M        0:33,53

                                        100 m PP       1:17,25

   Michaela Macková            93        50 m VS       0:34,78

                                         50 m P        0:44,67

                                         50 m Z        0:45,00

   Stela Matejková             93        50 m VS       0:31,95

                                         50 m Z        0:38,02

                                         50 m M        0:34,42

   Katarína Števčinová         93        50 m VS       0:33,42

                                         50 m Z        0:42,02

                                         50 m M        0:38,22

                                        100 m PP       1:27,16

   Barbora Beňová              94        50 m VS       0:33,03

                                         50 m P        0:43,50

                                         50 m Z        0:43,19

                                        100 m PP       1:25,92

   Daniela Macková             94        50 m VS       0:35,12

                                         50 m P        0:44,57

                                         50 m Z        0:42,13

   Michaela Majtánová          94        50 m VS       0:31,16

                                         50 m Z        0:37,51

                                         50 m M        0:35,94

                                        100 m PP       1:20,70

   Veronika Havettová          95        50 m P        0:42,91

                                         50 m Z        0:45,43

                                        100 m PP       1:31,06

   Ingrid Kováčová             95        50 m VS       0:33,06

                                         50 m Z        0:40,70

                                         50 m M        0:40,06

                                        100 m PP       1:26,36

   Lucia Roupcová              95        50 m VS       0:33,35

                                         50 m P        0:42,76

                                         50 m M        0:36,39

                                        100 m PP       1:24,51

   Annamária Košinová          96        50 m VS       0:37,47

                                         50 m P        0:54,54

                                         50 m Z        0:45,61

   Matej Leško                 94        50 m VS       0:35,49

                                         50 m P        0:48,79

                                        100 m PP       1:30,87

   Martin Perešíni             95        50 m VS       0:32,20

                                         50 m P        0:46,80

                                         50 m Z        0:42,98

                                        100 m PP       1:26,86

   Marcel Havetta              97        50 m VS       0:41,45

                                         50 m  P       0:53,05

                                         50 m Z        0:57,78