PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20060628_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Kalokagatia 2006

   Miesto konania: Trnava

   Dátum konania:  28.6.2006

   Bazén:          25m, 4 dráhy, obrátky hladké

   Meranie časov:  ručné

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas         Body  Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Adamják Tomáš          92    UMB    400 m VS   5:10.10     352    3.

                                       100 m VS   1:07.41     334    8.

                                       100 m Z    1:18.55     275    6.

   Beňová Barbora         94    UMB    100 m P    1:31.48     366    5.

                                       200 m PP   3:00.79     361    9.

                                       100 m Z    1:28.45     286    6.

   Majtánová Michaela     94    UMB    400 m VS   5:09.91     471    4.

                                       100 m VS   1:09.36     441    8.

                                       100 m M    1:21.95     339    6.

   Racková Michaela       93    UMB    100 m VS   1:06.39     503    3.

                                       200 m PP   2:50.65     429    6.

                                       100 m M    1:18.55     385    4.