PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20060526_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Veľká cena Slovenska 2006

Medzinárodné plavecké preteky

   Miesto konania: Bratislava, Pasienky

   Dátum konania:  26.-28.5.2006

   Bazén:          krytý, 50m, 8 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektročasomiera OMEGA

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas      Body      Por. Dátum

   –––––––––––––––––—–––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––-–––——

   Miškufová Petra        86    UMB     100 m M   1:02.26  793 Rozpl:  2. 27.5.

                                        100 m M   1:03.72  740 Finále: 5. 27.5.

                                         50 m M     28.57  773 Rozpl:  3. 28.5.

                                         50 m M     28.56  774 Finále: 4. 28.5.