PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20060422_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Veľkonočné plavecké preteky

V. ročník

   Miesto konania: Žiar nad Hronom

   Dátum konania:  22.4.2006

   Bazén:          krytý, 25m, 5 dráh, obrátky hladké

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas         Body  Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Adamják Tomáš          92    UMB    100 m VS   1:06.85     342     1.

                                        50 m Z      35.53     297     1.

                                        50 m VS     31.01     323     3.

                                       100 m PP   1:19.00     307     1.

                                        50 m M      34.39     297     1.

   Bariaková Dominika     96    UMB     50 m Z      50.53     156     2.

                                        50 m VS     44.18     164     2.

                                       100 m P    1:54.23     188     4.

   Beer Richard           95    UMB    100 m VS   1:45.00      88    13.

                                        50 m Z      56.20      75     8.

                                        50 m VS     44.68     108    16.

                                       100 m P    2:12.43      84    10.

   Beňová Barbora         94    UMB     50 m P      44.12     322     3.

                                        50 m Z      41.78     277     4.

                                       100 m PP   1:27.78     322     2.

                                       100 m P    1:36.42     312     3.

   Černeková Michaela     92    UMB     50 m P      45.86     287     5.

                                        50 m Z      41.75     277     2.

                                       100 m PP   1:30.97     289     3.

                                        50 m M      49.37     146     8.

   Češíková Barbora       92    UMB     100 m VS  1:06.48     501     1.

                                        50 m P      38.39     490     1.

                                        50 m VS     30.42     502     1.

                                       100 m PP   1:17.39     470     1.

                                        50 m M      33.95     449     1.

                                       100 m P    1:28.36     406     1.

   Fedorová Adriana       98    UMB     25 m VS     21.64       0     1.

                                        25 m P      24.95       0     1.

   Havetta Marcel         97    UMB     50 m Z      56.71      73     6.

                                       100 m P    1:55.23     128     1.

   Havettová Veronika     95    UMB     50 m P      44.09     323     2.

                                        50 m Z      45.59     213     6.

                                       100 m PP   1:32.87     272     4.

                                       100 m P    1:35.93     317     1.

   Hečko Marek            97    UMB     50 m Z      50.96     101     4.

                                        50 m VS     46.78      94     3.

   Kontúr Jakub           94    UMB    100 m VS   1:33.16     126     7.

                                        50 m Z      47.87     121     3.

                                        50 m VS     38.70     166     5.

                                       100 m P    1:41.82     186     3.

   Košinová Annamária     96    UMB     50 m Z      45.68     212     1.

                                        50 m M      48.62     152     2.

                                       100 m P    1:48.86     217     2.

   Kováčová Ingrid        95    UMB    100 m VS   1:16.81     324     3.

                                        50 m Z      40.45     305     3.

                                        50 m VS     35.09     327     4.

                                        50 m M      38.87     299     4.

   Kucbel Dušan           90    UMB    100 m VS     57.67     534     1.

                                        50 m P      36.93     378     1.

                                        50 m Z      33.42     358     1.

                                        50 m VS     25.98     549     1.

                                       100 m PP   1:12.23     402     1.

                                        50 m M      29.73     460     1.

   Leško Matej            94    UMB    100 m VS   1:29.03     145     5.

                                        50 m Z      46.09     136     2.

                                        50 m VS     40.37     146     8.

                                       100 m P    1:50.36     146     4.

   Luptáková Diana        95    UMB     50 m P    1:02.59     113    13.

                                        50 m Z    1:01.39      87    13.

                                       100 m P    2:21.04      99    11.

   Macková Daniela        94    UMB    100 m VS   1:19.35     294     5.

                                        50 m Z      42.50     263     5.

                                        50 m M      45.63     185     5.

                                       100 m P    1:36.67     310     4.

   Macková Michaela       93    UMB    100 m VS   1:22.60     261     6.

                                        50 m P      45.25     299     3.

                                        50 m VS     36.56     289     7.

                                       100 m P    1:39.96     280     5.

   Majtánová Michaela     94    UMB    100 m VS   1:09.73     434     1.

                                        50 m VS     32.07     429     1.

                                        50 m M      37.20     341     2.

                                       100 m P    1:37.09     306     5.

   Mažáry Michal          95    UMB    100 m VS   2:11.00      45    15.

                                        50 m P    1:04.31      71    10.

                                        50 m Z      58.78      65    10.

                                        50 m VS     54.36      60    20.

   Mihál Oliver           94    UMB    100 m VS   1:35.32     118     8.

                                        50 m Z      52.38      93     6.

                                        50 m VS     42.09     129    11.

                                       100 m P    1:52.47     138     6.

   Perešíni Martin        95    UMB    100 m VS   1:18.70     210     3.

                                        50 m P      47.85     173     2.

                                        50 m VS     35.00     224     3.

                                       100 m P    1:41.13     190     2.

   Petruška Michal        94    UMB    100 m VS   1:39.73     103    11.

                                        50 m Z      48.53     116     4.

                                        50 m VS     44.41     110    15.

   Racková Michaela       93    UMB    100 m VS   1:07.61     476     2.

                                        50 m VS     32.07     429     2.

                                        50 m M      34.23     438     2.

                                       100 m P    1:34.67     330     2.

   Roupcová Lucia         95    UMB    100 m VS   1:18.68     302     4.

                                        50 m P      45.96     285     5.

                                       100 m PP   1:27.48     325     1.

                                        50 m M      37.79     325     3.

   Volentier Lukáš        91    UMB    100 m VS   1:38.88     105     9.

                                        50 m Z      50.67     102     4.

                                        50 m VS     42.60     124     9.

                                       100 m PP   1:47.42     122     6.

   Nutterová Michaela N   94    UMB     50 m P     diskv.              

                                        50 m VS     48.26     125    15.

   Praženicová Dominika N 94    UMB     50 m P    1:03.78     106    14.

                                        50 m Z    1:14.50      48    15.