PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

20060311_vypis

VÝPIS VÝSLEDKOV

Memoriál „Géza Kiss 2006“

   Miesto konania: Bátonyterenyei, Maďarsko

   Dátum konania:  11.3.2006

   Bazén:          krytý, 25m, 4 dráhy, obrátky hladké

   Meranie časov:  ručné

   Meno                   Roč.  Oddiel  Disc.        Čas      Por.

   –––––––––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   Bariaková Dominika     1996  UMB     50 m VS      47.09     11.

                                UMB     50 m P       55.81      8.

   Češíková Barbora       1992  UMB     800 VS    10:38.86      1.

                                UMB    100 m PP    1.16.59      1.

                                UMB     50 m Z       36.10      1.

   Fedorová Adrianna      1988  UMB     50 m VS      50.65     12.

                                UMB     50 m P       57.59     11.

   Havetta Marcel         1997  UMB     50 m VS      45.31      6.

   Hlaváčová Darina       1994  UMB     50 m Z       45.12      5.

                                UMB    100 m PP    1:37.50      6.

                                UMB     50 m VS      36.53      8.

   Kontúr Jakub           1994  UMB     50 m VS      41.22      7.

   Košinová Annamária     1996  UMB     50 m VS      46.85     10.

                                UMB     50 m P       52.62      4.

   Kováčová Ingrid        1995  UMB     50 m VS      34.44      2.

                                UMB     50 m Z       41.25      3.

                                UMB    100 m PP    1:29.41      2.

   Leško Matej            1994  UMB     50 m VS      39.56      6.

   Macková Daniela        1994  UMB     50 m VS      36.65      9.

                                UMB     50 m Z       43.28      4.

                                UMB    100 m PP    1:30.53      3.

   Macková Michaela       1993  UMB     50 m Z       46.97      8.

                                UMB    100 m PP    1:33.72      7.

   Majtánová Michaela     1994  UMB    800 m VS   10:59.26      2.

                                UMB     50 m VS      32.09      1.

                                UMB    100 m PP    1:23.57      1.

                                UMB     50 m Z       40.78      2.

   Pavlík Ján             1989  UMB    800 m VS    9:18.42      1.

                                UMB    100 m PP    1:05.97      1.

   Perešíni Martin        1995  UMB     50 m VS      35.03      4.

   Petruška Michal        1994  UMB     50 m VS      42.31      8.

   Pohleová Petra         1996  UMB     50 m VS      57.37     13.

                                UMB     50 m P     1:00.10     14.

   Racková Michaela       1993  UMB    800 m VS   11:19.40      3.

                                UMB     50 m Z       38.96      5.

                                UMB    100 m PP    1.21.12      3.

   Roupcová Lucia         1995  UMB     50 m VS      35.81      6.

                                UMB     50 m Z       45.47      7.

                                UMB    100 m PP    1:31.66      4.

   Uhrecký Miroslav       1992  UMB     50 m Z       38.65      5.

                                UMB     50 m P       39.03      2.

                                UMB    100 m PP    1:17.63      2.

                                UMB     50 m VS      29.81      3.