PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Žilina, 27.-29.06.2008

Letné Majstrovstvá SR seniorov a juniorov