PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Žilina, 22.-24.06.2007

Letné Majstrovstvá SR starších žiakov