PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Žiar nad Hronom, 25.04.2009

Jarné Majstrovstvá SSO dlhé trate