PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Žiar nad Hronom, 15.03.2008

Veľkonočné plavecké preteky