PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Záverečné sústredenie Plaveckého oddielu UMB Banská Bystricapred Majstrovstvami Slovenska, GOTHAL – Liptovská Osada, 1.-5.6.2024