PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Výlet PO UMB Bojnice

Výlet PO UMB Bojnice 12.07.2021

V pondelok 12. júla 2021 na záver tejto časti plaveckej sezóny  uskutočníme avizovanú návštevu ZOO v Bojniciach. Stravovanie a pitný režim si zabezpečí každý účastník sám.

Pre vstup do ZOO už nie je potrebný Covid 19 test

Vstup do interiérov je možný len s rúškom pri počte 1 osoba/15 m2

Otvorený je už aj nový pavilón slonov ako aj motýlia záhrada

Vzhľadom k teplému letnému počasiu je potrebné, aby deti mali pokrývku hlavy (šiltovka, klobúk, …) ako aj dostatočný prísun tekutín.

Zraz na parkovisku pred Domom kultúry v pondelok 12.07.2021 o 7:50 hod. (predpokladaný návrat do 16:00 hod.).

Výletu do Bojníc sa zúčastnia len členovia, ktorí v stanovenom termíne prejavili o tento druh našej aktivity záujem.