PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Veľký Krtíš, 30.09.2006

Veľká cena Veľkého Krtíša