PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Štúrovo, 29.08.2009

Štúrovské stovky