PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Štúrovo, 29.08.2004 – 05.09.2004

Plavecké sústredenie Štúrovo

« z 3 »