PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Štúrovo, 28.08.-04.09.2005

Plavecké sústredenie

« z 3 »