PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Štúrovo, 24.-31.08.2008

Letné plavecké sústredenie

« z 2 »