PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Rok 1995

… po zaregistrovaní na Ministerstve vnútra SR a Slovenskej plaveckej federácii začal dňa 4.augusta 1995 svoju činnosť  Plavecký klub – Banská Bystrica. V októbrovom prestupovom termíne sa definitívne vyriešili aj otázky prestupov z TJ Dukla Banská Bystrica do novovzniknutého klubu ktorého prvým predsedom bol pán Petr Adamec…

… na zabezpečenie jeho činnosti bola založená nadácia „Zdravá mládež“, ktorá vo svojom projekte Plaveckého centra riešila otázku odstraňovania plaveckej negramotnosti a rozvoj mládežníckeho športu v meste Banská Bystrica až po úroveň štátnej reprezentácie. Nadácia časom síce zo zákona zanikla pre nedostatok finančných prostriedkov, ale tento projekt už nadobudol konkrétnu podobu…

… zosúladením jednotlivých plaveckých skupín podľa výkonnosti sa zvýšila konkurencia ako aj motivácia pretekárov…

… v októbri sme sa zúčastnili prvých medzinárodných pretekov zahraničí, v nemeckom Bitterfelde kde sme získali celkove 11 zlatých, 13 strieborných a 4 bronzové medaile. O tento „historický“ zápis sa pričinili pretekárky: Natália Kodajová, Petra Slováčková, Zuzana Karásková, Zuzana Pernišová, Petra Pernišová, Miriam Tomasová, Zuzana Vojteková, Lívia Danišová, Alica Danišová a Lucia Pulmanová…

… zorganizovali sme v poradí už III. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Pohár primátora“, kde sme získali 16 zlatých, 12 strieborných a 12 bronzových medailí…

…  prvé medaile na Majstrovstvách Slovenska získali:

v kategórii dospelých a dorastu Natália Kodajová (2 x 1.miesto – 50  a 100 m prsia), Zuzana Karásková (3 x 2.miesto – 50,100,200 m voľný spôsob + 3 x 3.miesto – 50,100,200 m znak), Petra Pernišová (2 x 3.miesto – 400,800 m voľný spôsob), štafeta ( Zuzana Karásková, Miriam Tomasová, Zuzana Trnková, Petra Pernišová) 1. miesto na 4 x 200 m voľný spôsob, štafeta (Zuzana Karásková, Zuzana Trnková, Petra Pernišová, Natália Kodajová) 1. miesto na 4 x 100 m voľný spôsob, štafeta (Zuzana Karásková, Natália Kodajová, Zuzana Trnková, Petra Pernišová) 1. miesto na 4 x 100 m polohové preteky. Výkon Natálie Kodajovej na 50 m prsia časom 0:33,83 a počtom bodov 813 bol vyhlásený ako najhodnotnejší individuálny výkon celého podujatia.

V kategórii 13 – 14.ročných žiakov Lívia Danišová (2 x 3.miesto – 400, 800 m voľný spôsob) Zuzana Vojteková (3.miesto na 200 m polohové preteky)…

…  II.ročník 24–hodinovej non-stop štafety. Cieľom bolo prekonať hranicu 100 km, čo sa podarilo po 23 hodinách a 8 minútach. Počas 24-hodinovky plavci naplávali 104,135 km. Najlepší čas na 1 km medzi chlapcami dosiahol Dušan Argaláš výkonom 12:10,10 a medzi dievčatami to bola Petra Pernišová výkonom 12:43,51…