PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Predná Hora, 24.-31.08.2007

Letné plavecké sústredenie

« z 2 »