PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Podbanské, 22.11.-02.12.2005

Plavecké sústredenie