PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Martin, 07.05.2005

Memoriál Pavla Šteinera