PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Letné Majstrovstvá Slovenskej republiky